ScreenFiction.org
Series TV Episodios Traducciones Próximas temporadas Personajes Actores

Wen Tian Lu Zhi Shao Nian Zhong Kui: Episodios

Wen Tian Lu Zhi Shao Nian Zhong Kui

Wen Tian Lu Zhi Shao Nian Zhong Kui

31/10/21 – 29/11/21

https://v.youku.com/v_show/id_XNTIwMDA2OTgwNA==.html?s=efbfbd0defbfbd77efbf

Temporada 1

# Episode name Fecha
1 Episodio 1 31/10/21
2 Episodio 2 31/10/21
3 Episodio 3 31/10/21
4 Episodio 4 31/10/21
5 Episodio 5 31/10/21
6 Episodio 6 31/10/21
7 Episodio 7 1/11/21
8 Episodio 8 1/11/21
9 Episodio 9 2/11/21
10 Episodio 10 2/11/21
11 Episodio 11 3/11/21
12 Episodio 12 3/11/21
13 Episodio 13 4/11/21
14 Episodio 14 4/11/21
15 Episodio 15 8/11/21
16 Episodio 16 8/11/21
17 Episodio 17 9/11/21
18 Episodio 18 9/11/21
19 Episodio 19 10/11/21
20 Episodio 20 10/11/21
21 Episodio 21 11/11/21
22 Episodio 22 11/11/21
23 Episodio 23 15/11/21
24 Episodio 24 15/11/21
25 Episodio 25 16/11/21
26 Episodio 26 16/11/21
27 Episodio 27 17/11/21
28 Episodio 28 17/11/21
29 Episodio 29 18/11/21
30 Episodio 30 18/11/21
31 Episodio 31 22/11/21
32 Episodio 32 22/11/21
33 Episodio 33 23/11/21
34 Episodio 34 23/11/21
35 Episodio 35 24/11/21
36 Episodio 36 24/11/21
37 Episodio 37 25/11/21
38 Episodio 38 25/11/21
39 Episodio 39 29/11/21
40 Episodio 40 29/11/21