ScreenFiction.org
Serials Episódios Tradução Próximas temporadas Personagens Atores

Royal Rumours: Elenco

Royal Rumours

Royal Rumours

Comédia, Drama, Romance

15/03/2023 – 01/04/2023

https://v.qq.com/x/cover/mzc00200auwca9q.html

Jones Xu
personagem:
Ji Yuanchao
Zoey Meng
personagem:
Hua Liuli
Ryan Zhu
personagem:
He Yuanting
Su Meng Yan
personagem:
Tian Jiamin
Yi Yun He
personagem:
Ji Yuanhao
Li Qing
personagem:
Pei Jihuai
Zhang Xin Yi
personagem:
Yuan Wei
Richard Li
personagem:
Yun Han
Jiang Shan
personagem:
Du Xiuying